Op maandag 30 oktober 2017 heeft de Taskforce toekomst voorgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zijn ontwerp voor toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd.

De besturen van De Rede, Het Zwin College, SKVOH en het Zeldenrust-Steelantcollege hebben afgelopen augustus een speciale Taskforce ingesteld die een breed gedragen plan heeft gemaakt dat voorziet in behoud en versterking van het voortgezet onderwijs in de regio. De Taskforce is ingesteld met steun van de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst, de provincie Zeeland, de BZW alsmede de ministeries van OCW en BZK.